موسسه حقوقی مهرآسا / وکیل در تهران

مقالات ویژه وکالت

وکیل ابطال

وکیل ابطال

وکیل ابطال نیز مانند هر وکیل دیگری دارای تحصیلات حقوقی و پرونده وکالت است ولی به دلیل تخصص و تجربه‌ای

وکیل مطالبه

وکیل مطالبه

امروزه دعاوی مالی از جمله شایع‌ترین دعاوی دادگاه‌ها است که افراد با مراجعه به مراجع قضایی دعاوی مطالبه وجه و

وکیل خلع ید

وکیل خلع ید

از مهم‌ترین موضوعات ملکی بحث خلع ید و تخلیه ید توسط دادگاه میباشد که افراد باید مالکیت ملک خود را

وکیل ابطال

وکیل ابطال

وکیل ابطال نیز مانند هر وکیل دیگری دارای تحصیلات حقوقی و پرونده وکالت است ولی به دلیل تخصص و تجربه‌ای که در زمینه پرونده‌های وکالت

<< بیشتر بخوانید
وکیل مطالبه

وکیل مطالبه

امروزه دعاوی مالی از جمله شایع‌ترین دعاوی دادگاه‌ها است که افراد با مراجعه به مراجع قضایی دعاوی مطالبه وجه و چک و سفته و سهم

<< بیشتر بخوانید
وکیل خلع ید

وکیل خلع ید

از مهم‌ترین موضوعات ملکی بحث خلع ید و تخلیه ید توسط دادگاه میباشد که افراد باید مالکیت ملک خود را به کمک وکیل خلع ید

<< بیشتر بخوانید