موسسه حقوقی مهرآسا / وکیل در تهران

جستجو کردن
Close this search box.

وکالت در امور ارث

وکالت در امور ارث

در ابتدا لازم به توضیح است که ارث در معنای حقوقی خود، همان انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی به ورثه است. ارث می تواند دو وجهه مادی و معنوی داشته باشد، هرچند امروزه بیشتر جنبه مادی آن در اذهان تداعی می شود. از جنبه های معنوی ارث می توان به حقوق غیر مالی مانند حق انتقال و .. اشاره نمود. هرچند در بسیاری از موارد، متوفی پیش از مرگ خود نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین نموده است. اما مواردی نیز وجود دارد که ورثه متوفی، بر سر تقسیم میراث و تعیین وراث به اختلاف می افتند. در این صورت آنها می تواننداز وکیل ارث کمک بگیرند.

طبقات ارث
افراد در سه طبقه مختلف از ارث بهره مند می شوند.

طبقه اول) والدین و فرزندان و فرزندان فرزندان

طبقه دوم) اجداد و خواهر و برادر و فرزندان آنها

طبقه سوم) خواهران و برادران والدین و اولاد آنها

در صورت فقدان تمام افراد مشمول طبقات بالا، امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه ارجاع داده می شود.

نکته قابل توجه در طبقات ارث این است که در صورت زنده بودن طبقه اول، طبقه دوم از ارث محروم می شود. همچنین در صورت زنده بودن طبقه دوم، افراد طبقه سوم سهمی از ارث نمی برند.

موانع ارث
علاوه بر طبقه بندی ورثه، موانعی نیز وجود دارد که در صورت وجود، ورثه را از ارث محروم می کند. این موانع به شرح زیر هستند:

قتل: در صورتی که فردی موروث خود را به عمد به قتل رسانده باشد، سهمی از ارث نمی برد.

کفر: در صورت اختلاف مذاهب متوفی و ورثه، ارثی تعلق نمی پذیرد و انتقال ترکه به بیت المال انجام خواهد پذیرفت.

لعان: دو قسم لعان وجود دارد. اولی لعان زن و شوهر است که باعث ایجاد حرمت ابدی شده و حق رجوع ندارد. دومی لعان اولاد و والد یا نفی ولد است که با رجوع، رابطه توارث یک سویه قابل برقراری است.

مفهوم ورثه
ورثه که در مجموع به آنها وراث گفته می شود، نقش قائم مقام متوفی در مسائل مادی وی را داشته و حق تصرف فوری در آنچه وی با عنوان ترکه به ارث گذاشته است را دارند. اما پیش از هر تصرفی، ورثه باید دیون متوفی را از محل ترکه وی پرداخت نموده و تمامی تکالیف قانونی وی را بپردازند و اداره اموال وی را بر عهده گیرند. در غیر اینصورت ورثه نمی توانند تصرفات مالکانه در سهم الارث خود داشته باشند مگر آنکه اجازه طلبکاران متوفی یا سایر افراد موصی له را جلب نمایند. توجه به این نکته ضروری است که ترکه به صورت قهری پس از فوت متوفی به وراث انتقال می یاید اما تصرف در سهم الارث تا زمانی که به وصیت عمل نشده است و دیون متوفی پرداخت نشده است جایز نمی باشد
.مالیات بر ارث چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات بر ارث یا inheritance tax نوعی از مالیات بر دارایی است به این معنی که اگر مالی از شخصی پس از مرگش باقی بماند، آن مال مشمول مالیات می‌شود.
هر گاه شخصی فوت نموده و مالی از وی به ورثه ایشان برسد، ورثه یا نماینده آنها باید ظرف مدت شش ماه از زمان فوت به سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعت نموده و فهرست اموال و همینطور بدهی‌های وی را در اظهارنامه مالیات بر ارث گزارش دهند.

پس از پر نمودن فرم اظهارنامه ، کارشناسان تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی کلیه اموال منقول و غیر منقول شخص متوفی را قیمت‌گذاری می‌کنند و کلیه بدهی‌های متوفی نظیر مهریه یا وام‌ها از آن کسر شده و بنا بر سهم‌الارث هر یک از ورثه، مالیات بر ارث تعیین میشود.
موسسه حقوقی مهرآسا در تهران با سابقه ای درخشان در همه ی زمینه های حقوقی و کیفری با کادری مجرب و متخصص آماده ی خدمت گذاری به شما میباشد. وکیل توانمند و متخصص در همه ی زمینه ها علی الخصوص ارث و تقسیم ترکه تشکیل شده است.