موسسه حقوقی مهرآسا / وکیل در تهران

جستجو کردن
Close this search box.

وکیل طلاق غرب تهران

وکیل طلاق غرب تهران

وکیل طلاق:

خانواده به عنوان مهم ترین و با قداست ترین نهاد اجتماعی در عرصه مناسب فردی و گروهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و خانواده به لحاظ عرفی و حقوقی در پی ازدواج و نکاح فی ما بین زن و مرد شکل می گیرد و خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوقی می باشد از این رو حل و فصل اختلافات در دادگاه خانواده ظرافت های خاص خود را دارد و نیاز به وکیل طلاق دارد.

وکیل طلاق و امور خانواده چه ویژگی هایی دارد ؟

وکیل طلاق در مرحله اول با مطالعه کامل پرونده و بررسی کلیه جوانب و تبادل نظر با تیم وکلای با تجربه چنانچه به هر دلیل قانونی درصد پیشرفت و موفقیت پرونده کم باشد قطعا آن را به اطلاع موکل می رساند و از قبول پرونده امتناع می نماید. طرح دعاوی متعدد در دادگاه های خانواده به منظور دریافت حق الوکاله بیشتر دور از اخلاق حرفه ای و خلاف شأن سوگند وکالت است.

وکیل طلاق در مرحله اول سعی در صلح و سازش بین زوجین خواهد نمود و در نهایت چنانچه امکان صلح و سازش وجود نداشته باشد به طرح دعوا اقدام می نماید و در تمام مراحل با مشاوره ی دقیق و حساب شده پرونده ی شما را در کمترین زمان با کسب بهترین نتیجه به پایان می رساند. لذا با انتخاب بهترین وکیل خانواده مناسب روند پیشرفت پرونده و احتمال موفقیت در پرونده بیشتر می باشد.

هدف ما کسب رضایتمندی و اعتماد موکلین و تلاش برای احقاق حق شماست.

مهم ترین دعاوی خانوادگی به شرح ذیل است :

مهریه :  به گفته وکیل طلاق مهریه توافق مالی فی ما بین زن و مرد به هنگام عقد نکاح می باشد و نوعی الزام قانونی و شرعی است که بر شوهر تحمیل می شود و ممکن است که مهریه به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه در نظر گرفته شود. در مهریه عندالاستطاعه زوجه حق استفاده از حق حبس را ندارد.

مهریه ای که زن و شوهر ضمن عقد نکاح یا پس از آن به تراضی معین می نمایند در اصطلاح مهر المسمی نامیده می شود.
ممکن است در عقد نکاح مهر تعیین نشود در چنین صورتی زوجین پس از توافق با یکدیگر نسبت به تعیین مهر توافق نمایند و چنانچه ضمن عقد سخن از مهر گفته نشود یا عدم استحقاق زن در نظر گرفتن مهریه شرط شده باشد پس از وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
هر گاه در عقد نکاح مهریه ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر ، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است برای تعیین مهرالمتعه بر خلاف مهر المثل وضعیت مرد در نظر گرفته می شود.
چنانچه مهریه وجه نقد باشد متوسط شاخص بهای سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص های سال وقوع عقد و نتیجه حاصل ضربدر مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه تعیین می گردد.
نحوه مطالبه مهریه به این صورت می باشد که زوجه از دو طریق می تواند نسبت به مطالبه مهریه اقدام کند.

۱ – مطالبه مهریه از طریق دادگاه ویژه خانواده

۲ – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت.

پیشنهاد ما این است چنانچه زوج دارای اموالی باشد زوجه از طریق ثبت اقدام نماید و اموال وی را توقیف و وی را ممنوع الخروج نماید به دلیل اینکه مطالبه مهریه از این طریق کم هزینه و سریع می باشد.

چنانچه زوج توانایی پرداخت دفعة الواحده مهریه را ندارد و اموالی غیر از مستثنیات دین نداشته باشد می تواند بعد از قطعیت رأی مهریه نسبت به آن تقاضا ی اعسار و تقسیط مهریه نماید و اگر اعسار وی پذیرفته شود دادگاه می تواند مهریه را قسطی کند.
مهریه تا ۱۱۰ عدد سکه مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه زوجه بخواهد مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه را مطالبه نماید باید ملائت زوج را به اثبات برساند.
اگر در خصوص هر کدام از مسائل فوق احتیاج به مشاوره حقوقی داشتید می توانید با وکیل خانواده تماس بگیرید.

طلاق

طلاق ممکن است به ۳ حالت باشد :

۱ – طلاق توافقی باشد

۲ – طلاق به درخواست زوجه باشد

۳ – طلاق به درخواست زوج باشد

طلاق توافقی :

به طلاقی گفته می شود که زوجین باید در خصوص مهریه، اجرت المثل، حضانت، نفقه و غیره با هم دیگر توافق داشته باشند مثل اینکه زوجین می توانند توافق کنند که زوجه مهریه خود را ازای طلاق، به زوج بذل نماید یا بخشی را دریافت و بخشی را بذل نماید. در این خصوص، تمامی توافقات بین زوجین در رأی دادگاه منع

طلاق توافقی چقدر زمان می برد ؟

طلاق توافقی با توجه به رویه مختلف در شعبات مختلف دادگاه های خانواده تهران معمولا تا یک هفته زمان می برد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چیست : ۱ – عقدنامه ۲ – شناسنامه زوجین ۳ – کارت ملی زوجین ۴ –  چنانچه زوجه وکالتنامه محضری طلاق را از همسرش دارد.

چنانچه اصل سند ازدواج در دسترس یکی از طرفین نباشد یا مفقود شده باشد می تواند به دفتر خانه محل عقد مراجعه و رونوشت تهیه نماید.
مزایای داشتن وکیل در طلاق توافقی این است که در هیچ یک از مراحل دادرسی علی الخصوص در دفتر خانه نیاز به حضور هیچکدام از زوجین نیست و انجام طلاق در دفترخانه با حضور وکیل خانواده انجام می گردد و در صورت داشتن وکیل خانواده، فرآیند طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن انجام می گردد.

طلاق به درخواست زوجه :

در طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه در شرع مقدس اسلام و قانون حق طلاق با مرد است گرفتن طلاق از جانب زن نیاز به اثبات دلایل ( عسر و حرج ) می باشد که این امر کاملا فنی و دشوار است و وکیل پایه یک دادگستری می تواند سیر طلاق را با توجه به علم و آشنایی رویه در دادگاه ها برای شما هموار کند.

دلایل طلاق : زوجه در صورت اثبات ( عسر و حرج ) زوج مانند اعتیاد، محکومیت قطعی و یا استنکاف و یا عجز از پرداخت نفقه، سوء معاشرت و امثال آنها می تواند دادخواست طلاق بدهد یا ممکن است درخواست طلاق از سوی زن به واسطه کراهتی باشد که زوجه نسبت به زوج دارد در نتیجه می تواند در مقابل مالی که به همسرش می دهد تقاضای طلاق کند ( طلاق خلع ).

طلاق به درخواست زوج :

زوج می تواند با رعایت شرایط مقرر قانون مدنی و پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف دارایی در صورتی که در سند ازدواج آن را امضاء نموده باشد در هر زمان برای طلاق اقدام کند.

شرایط صحت ازدواج :

1- اختلاف جنس

2- اراده و وجود اراده نه اشتباه و نه اکراه

3- در ایجاب و قبول هم به اصالت و هم به نیابت، هر دو جایز است.

4- اهلیت داشتن عاقد در بلوغ و عقل و قصد و رشد

5- لزوم توالی عرفی ایجاب و قبول

6- صحت انعقاد با اشاره برای فرد لال

7- لزوم تعیین و تمایز زن و شوهر

8- شرط خیار برای فسخ نکاح و مهر.

9- عدم تعلیق در ازدواج و باطل بودن عقد مطلق

10- ثبت ازدواج

11- شروط صحیح ضمن عقد در ازدواج

12- اهلیت داشتن برای ازدواج اعمّ از سن برای ازدواج، ولایت در ازدواج، اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج باکره و در نهایت اجازه دولت برای ازدواج با بیگانگان.

مزایای داشتن وکیل خانواده در خصوص پرونده طلاق به درخواست زوج :

در صورت داشتن وکیل مدت زمان آن حدوداَ ۵ الی ۶ ماه خواهد بود و نیاز به حضور زوج در هیچکدام از مراحل دادرسی نمی باشد و اجرای صیغه طلاق در دفترخانه بدون حضور زوج انجام خواهد شد.